12.11.2020. 

12.00 KONFERENCES ATKLĀŠANA UN UZRUNAS 

Prof.Maija Kūle (Filozofijas un socioloģijas institūta direktore, Latvijas Universitāte) 

Prof.Vieda Skultāne (Filozofijas un socioloģijas institūta projekta vadītāja, Latvijas Universitāte) 

1. sekcija (12.30, vada Maruta Pranka) Paaudžu komunikācija sociālai atmiņai 

 • Edmunds Šūpulis (Latvijas Universitāte) Paaudžu balsis: atmiņu pārnese Baltijas valstīs  
 • Ieva Garda, Māra Zirnīte (Latvijas Universitāte) Atmiņu pārneses ieskicējumi Nacionālās mutvārdu vēstures avotos 
 • Ludmila Artamoškina (Sanktpēterburgas Valsts universitāte, Krievijas Federācija) Biogrāfiskā rakstīšana: no paaudžu atmiņas līdz kultūras atmiņai 
 • Lavinia Beslju (Babes-Boljai universitāte, Rumānija) "Manas saknes ir senas": paaudžu identitāte un atmiņas pārnese evaņģēliskajās kopienās Rumānijas ziemeļaustrumos   
 • Emilia Šečka(Polijas Zinātņu akadēmija, Polija) Polijas vidusslāņa ģenealoģija sociālistiskajā Polijā: diskursīvs noliegums, dzīves trajektorijas un atmiņas politika  

Ievadreferāts (14.00) Molija Endrjusa (Austrumlondonas Universitāte, Naratīvu pētījumu centrs) 'Es esmu sava laika bērns': spēja (ne)iedomāties valsti, kuras vairs nav 

2. sekcija (15.00, vada Agita Lūse) Migrācija un paaudzes naratīvi diasporā 

 • Baiba Bela (Latvijas Universitāte) Migrācijas un atgriešanās pieredzes konstruēšana intervijās ar remigrantiem žurnālā IR  
 • Maija Krūmiņa, Maruta Pranka (Latvijas Universitāte) Vietas identitāte trimdas latviešu dzīvesstāstos 
 • Sigita Kraniauskiene (Klaipēdas universitāte, Lietuva) Viena paaudze reģionā: trīs etniskās grupas un dažādie migrāciju stāsti   
 • Lēna Kurvet-Kaosāra (Tartu universitāte, Igaunija) “Mana atmiņa ir kā liela māja”: starppaudžu atmiņas pārnese igauņu diasporās  
 • Maija Runcis (Stokholmas universitāte, Zviedrija) Otrās paaudzes migranti – dzīves pieredze un vēsturiskā apziņa 

13.11.2020. 

Ievadreferāts Vieda Skultāne (Latvijas Universitāte) Pieredzes un atmiņas nodošana starp paaudzēm   

 3. sekcija (12.00, vada Edmunds Šūpulis) Naratīvu pārnešana starp paaudzēm 

 • Karols Moravskis (The Karkonosze State University, Karkonozes Valsts universitāte, Polija) Vēsture, atmiņa, ideoloģija  
 • Kaspars Zellis (Latvijas Universitāte) Pretrunīgā nostalģija padomju paaudzes dzīvesstāstos  
 • Martins Noms (Tartu universitāte, Igaunija) Paaudžu spiediens uz identitāti un piederība Agates Nesaules un Elinas Tonas autobiogrāfiskajos darbos  
 • Tīu Jāgo (Tartu universitāte, Igaunija), Kirsi Laurena (Austrumsomijas universitāte, Somija) Traumatisko atmiņu analīze  
 • Vidmantas Višniauskas (Vytautas Magnus Universitāte, Lietuva) Globalizācijas ietekme un atmiņas pārnese starp paaudzēm Lietuvas Šalčininku reģionā   

4. sekcija (14.00, vada Kirsi Laurena) Paaudžu atmiņa kopienās un ģimenēs 

 • Violeta Kotseva (Sofijas universitāte) Ziedojumi un kolektīvie pārskaitījumi, ko veic migranti no mazām apmetnēm 

 • Agita Lūse (Latvijas Universitāte) Atceroties rūpes un rūpējoties par atmiņām: adopcijā uzaugušu cilvēku patības avoti 

 • Anni Reitere (Helsinku universitāte, Somija) Ģimene kā padomju izsūtījuma un terora atmiņu nesēja - deportētās un diasporiskās Ingru somu ģimenes  

 • Laima Žilinskiene (Viļņas universitāte, Lietuva) Ģimenes komunikatīvā  atmiņa: Lietuvas gadījums  

 • Ginta Elksne, Ilze Koroļeva (Latvijas Universitāte) Ģimenes starp robežām: starppaaudžu attiecības un migrācija 

Konferences noslēgums (16.00) Pārskats par Baltijas un Ziemeļvalstu pētnieku sadarbību Nordplus projektā “No pagātnes uz tagadni: Migrācija un integrācija dzīvesstāstu pētnieku sadarbības tīklā” (Māra Zirnīte, Maruta Pranka)