[2020. gada 23.–24. aprīlī]

Pandēmijas izraisītais ārkārtas stāvoklis nepieļauj publisku pasākumu rīkošanu. Mūsu konference šajos datumos ir atcelta. Kad stāvoklis uzlabosies, tiks spriests par jauniem datumiem. Iespējams rudenī. Būsim veseli!

LU FSI Mutvārdu vēstures nodaļa organizē konferenci, lai iezīmētu jaunu izpētes platformu, kurā atklātu nosaukumā minēto jēdzienu – paaudze, atmiņa un migrācija – savstarpējo ietekmi naratīvā perspektīvā.

Konference ir veltīta paaudžu identifikācijai atmiņu pētījumos, atmiņu pārnesei starp paaudzēm, kā arī migrācijas izraisītām pārmaiņām biogrāfiskajos naratīvos.

Referātu tēmas, kuros atmiņu mijiedarbība starp paaudzēm aplūkota, teoriju saistot ar mutvārdu vēstures avotu analīzi:

  • Faktori, kas ietekmē paaudzes piederības apzināšanos: vēsturiskā pieredze, vecums, biogrāfiskie pārrāvumi u.c.;
  • Atmiņu pārnese starp paaudzēm naratīvā perspektīvā: paņēmieni, forma, izpildījums;
  • Kolektīvā atmiņa kā paaudzes vērtību veidotāja individuālajā atmiņā;
  • Etniskums atmiņu pārnesē starp paaudzēm;
  • Migrācijas iespaids uz atmiņu pārnesi starp paaudzēm;
  • “Paaudzes biogrāfiskais naratīvs”– fikcija, konstrukcija vai realitāte?

Uzstāšanās un darba valoda – angļu.

Konferences zinātniskās organizācijas komitejas vārdā

Edmunds Šūpulis, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks

 edmunds.supulis@lu.lv

Konferences organizācijas komiteja:

Vieda Skultāne, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts

Maija Runcis, Stokholmas Universitātes Vēstures nodaļa

Tīu Jāgo, Tartu Universitātes Folkloras studiju nodaļa

Agita Lūse, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultāte un Latvijas Universitāte

Maruta Pranka, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts

Edmunds Šūpulis, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts


Konference tiek organizēta pateicoties